Groene Geschiedenis

Onderzoek naar cultuurhistorische significantie

Projecten & Onderzoek


Beeldengalerij Haarlem


De Beeldengalerij is 17 mei 2019 geopend. Het komende jaar kan iedereen genieten van dit museum zonder muren met kuntwerken die kunnen dienen als 'conversation pieces' De Stichting Hildebrandmonument wil hiermee Dreef en Fonteinlaan nog meer allure geven. En wandelaars makkelijk in contact laten komen met beeldhouwkunst. Het is de eerste stap in de verdinging van stad en groen via kunst. Het eerste thema is Recylcing of Hergebruik. Lees alles over de beelden en de kunstenaars op de website beeldengalerij haarlem.

Een waardige groene entree

De omgeving bij Dreefzicht krijgt zijn oude allure terug! Ik schreef een korte cultuurhistorische achtergrond. Winter 2017 Cultuurhistorische achtergrond Dreef Haarlemmerhout.pdf


BINNENSTEBUITEN

Vanaf zaterdag 23 april 2016 neemt de dubbeltentoonstelling BINNENSTEBUITEN de bezoeker binnen én buiten Paviljoen Welgelegen mee in de wereld van de Noord-Hollandse buitenplaatsen. Ik schreef teksten en verzorgde in het weekend van 23 en 24 april wandelingen door de Haarlemmerhout. Deze wandeling kan op verzoek uiteraard herhaald worden.Lente 2016


Prometheus revisited
Via het beeld Ziggurat in de Haarlemmerhout ontstond een speurtocht naar de 13 andere beelden, die naast Ziggurat, deel uitmaakten van de tentoonstelling 'Prometheus, licht in beeld' op Beeckestijn in 1988. Lees het verhaal van de speurtocht. Mei 2015
Burgemeester Maarschalkbank

Een gemeentelijk monument in de Haarlemmerhout met een 'gemixte' geschiedenis. Maar wel een prachtig interbellum beeldhouwwerk, met een link naar de hertenkamp en een verbinding met het Hildebrandmonument. Is het wat waard om gemeentelijk monument te zijn? Lees de cultuurhistorische analyse. Lente 2015.

Droste aan het Spaarne

Biografie van de plek: in opdracht van de B&B Droste aan het Spaarne een onderzoekje gedaan naar de historie van de plek en deze in woord en beeld aangeleverd ten behoeve van de website.

Hildebrand, Beets & Bronner
Het Hildebrand monument staat weer in volle glorie in de Haarlemmerhout na een project van anderhalf jaar met de Stichting Herstel Hildebrand Monument.
Bekijk de feestelijke opening van 13 september 2014 j.l., kijk op Youtube!
Bij de opening is een publicatie verschenen.
Deze is verkrijgbaar via info@hildebrandmonument.nl
Lees het artikel in de nieuwsbrief van de Historische Vereniging Haerlem, december 2013.
Bezoek de website van de Stichting Herstel Hildebrand Monument.

'LEVENDEHAARLEMMERHOUT'

Verhaalt over verblijven en verpozen, over lief en leed, over werken en wonen. Elementen uit het alledaagse leven, uit het hier en nu, maar ook uit een soms ver verleden, tonen zich in woord en beeld. Een belevenisboek met positieve kracht en energie voor de Haarlemmerhout. Bekijk een voorproefje!

Buitenplaatsen rondom de Haarlemmerhout. Wandelen door de tijd.

Vanaf de zeventiende eeuw vormde de Haarlemmerhout het middelpunt van tientallen buitens. In dit onderzoek worden de sporen vanaf die tijd tot het nu nageplozen en uitgewerkt tot een publicatie, tentoonstelling en rondwandeling.
Ga wandelen! wandelroute Lees het artikel in de nieuwsbrief van de Historische Vereniging Haerlem, september 2012.


Monumenten en buitenruimtes

In de portefeuille van de Rijksgebouwendienst bevinden zich talrijke rijksmonumenten. Bij deze monumenten horen buitenruimtes, sommigen monumentaal anderen klein maar cruciaal. In opdracht van deze dienst vindt een inventarisatie van deze buitenruimtes plaats. Lees over dit onderzoek het artikel van Ben Kuipers in Groen van juni 2011.


Valse start voor de tuinarchitect

Tijdens de ontwikkeling van de westelijke tuinsteden van Amsterdam bevonden de tuinarchitecten zich in een moeilijke positie. Zij moesten nog strijden voor erkenning als beroepsgroep. Daarnaast liep de bouw van huizen en bewoning ver vooruit op de aanleg van het groen. Verder bevonden zich onder de betrokken architecten idealisten die streefden naar 'groen tot aan de deur' terwijl dit praktisch en functioneel niet realistisch was volgens de betrokken tuinarchitecten. Om nog maar te zwijgen over de 'grond' problemen. Historisch onderzoek in samenwerking met Feddes/Olthof landschapsarchitecten gepubliceerd in: Yttje Feddes, De groene kracht, Amsterdam 2011.

Urban Wind in historisch perspectief

Amsterdam kent een lange historie rond het gebruik van windenergie. Op markante plekken vormden molens een onderdeel van wonen, werken en vrije tijdsbesteding. Kan die historie ons inspireren en mogelijk een leidraad bieden voor de toekomst?
Essay, lezingen, tentoonstelling en E-book in opdracht van Klimaatbureau Amsterdam.


Leyduin, to BRIM or not to BRIM

Leyduin, in beheer bij Landschap Noord-Holland, is behalve een groen rijksmonument ook onderdeel van de EHS, Natura 2000 gebied en een bosreservaat. Hoe combineer je deze belangen en krijg je de juiste balans in beheer, ontwikkeling maar ook subsidies.


Soo veel stads in soo veel wouds

Historische stadsparken in perspectief; overzicht vanaf onstaan tot heden en toekomstmogelijkheden; onderzoek en lezing Platform Groen Erfgoed 3 maart 2010.


Revolutie en Evolutie. Twee richtingen in de tuinmonumentenzorg

Waar het overheidsbeleid anno 2008 nog het credo 'behouden gaat voor vernieuwen' huldigt en de wetenschap aanstuurt op kennis en overdracht van de genius loci, blijkt in de praktijk van de tuinmonumentenzorg een sterke drang naar herstel van de oorspronkelijke situatie zowel bij evolutionaire als revolutionaire ingrepen.
Onderzoek bewerkt tot een artikel 'Revolutionaire transformaties in het Groen Erfgoed'. Monumenten (april 2010) 4, 34-37.


Vollenhove rond de havezate Oldruitenborgh en de ruine Toutenburg.

Cultuurhistorisch onderzoek. Nu ook digitaal:http://edepot.wur.nl/185160


Hollandse Flora's. Over elitevrouwen en hun lusthoven aan het einde van de 17de eeuw.

De unieke positie van elitevrouwen in Nederland tijdens de 17de eeuw maakte het eigen bezit van lusthoven mogelijk. In deze lusthoven kozen de dames niet voor een afwijkende invulling maar conformeerden zij zich aan wat in hun kringen 'mode' was. Binnen deze conformatie streefden zij wel naar het hoogst haalbare om daarmee de heren tuineigenaren voorbij te streven in assortiment en rijkdom van aanleg. Bewerkt tot een artikel onder dezelfde naam voor Cascade, bulletin voor tuinhistorie, 20 (2011), nr.2, p.31-45.


Floriades van 1960 - 2012. Tijdgeest, cultuur en natuur.

Onderzoek bewerkt tot een artikel voor Kunstlicht 'Het feest van Flora en het bestaande landschap'.


Stellinghof: top of flop?

Architectuurhistorisch onderzoek naar recente uitbreidingswijken.
Bewerkt tot een artikel onder dezelfde naam voor Meer-Historie, (2005) 33, p.28-33.


De Haarlemmerhout.

Een cultuurhistorische biografie.
De Haarlemmerhout blijft boeien! Lees het artikel over Leonard Springer en de Haarlemmerhout in de Nieuwsbrief van de Historische Vereniging Haerlem, september 2011.